Tax Free shopping

Donosimo upute kako je moguće ostvariti povrat poreza na kupljeno u City Centeru one.

Usluga kupovine oslobođene poreza tvrtke Global Blue (Global Blue's Tax Free Shopping) je usluga koja štedi novac kada kupujete u preko 270 tisuća prodavaonica širom svijeta, jer vam omogućava kupovanje robe bez poreza. Da biste ostvarili povrat PDV-a i poreza na robu i usluge kada kupljenu robu donesete u svoju državu (ne vrijedi za članice EU), pratite jednostavne korake koji slijede:

1. UZMITE

Pronađite znak Global Blue na trgovini ili provjerite kod prodavača ima li trgovina Tax free uslugu. Kada pronađete savršenu stvar koju ćete kupiti u City Centeru one, ne zaboravite prilikom plaćanja od prodavača zatražiti obrazac za povrat poreza (Global Blue Form – Global Blue obrazac).


2. OVJERITE

Vaš Global Blue obrazac, originalni račun i osobni putni dokument (putovnicu ili osobnu iskaznicu) pokažite na zadnjem carinskom prijelazu EU, kako bi vam carinski službenik ovjerio Vaš Global Blue obrazac sa kojim imate pravo na povrat poreza.  


3. UNOVČITE

Konačno, pokažite ovjereni obrazac Global Blue, originalni račun i osobni putni dokument (putovnica ili osobna iskaznica) na ovlaštenom isplatnom mjestu Global Blue sistema, te će vam novac biti isplaćen u gotovini. Ako želite isplatu na kreditnu karticu, informirajte se na isplatnom mjestu je li to moguće.
www.global-blue.com

 

OSNOVNI PODACI

  • minimalni iznos kupnje za povrat poreza za kupnje obavljene u Hrvatskoj je 740,00 kuna
  • ako je u obrascu priloženo više od jednog računa, iznos kupnje na svakom od njih mora biti veći od 740 kuna
  • rok za izvoz kupljenih dobara je 3 mjeseca od datuma kupnje
  • rok za povrat poreza je 6 mjeseci od datuma kupnje
  • prilikom kupnje u Hrvatskoj, tax-free obrazac mora biti potvrđen od strane hrvatske (ako je taj granični prijelaz iz EU) ili bilo koje druge EU carine sa carinskim žigom