RADNO VRIJEME – DAN NEOVISNOSTI

City Center one, 8. listopada, radi prema redovnom radnom vremenu.

City Center one, 8. listopada, radi prema redovnom radnom vremenu.

Hrvatska pošta i Raiffeisen banka su zatvorene.