Ciciban za Udrugu PUŽ

Ciciban je donirao 31.450 kuna Udruzi PUŽ - Put u život.

Poznati brend dječje obuće odlučio je pokrenuti humanitarnu akciju te prikupljati novac za one kojima je pomoć najpotrebnija. Ciciban je darovao po pet kuna od svakog prodanog para dječje obuće za udrugu koja skrbi o djeci s posebnim potrebama – Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Put u život“ (PUŽ). Humanitarna akcija trajala je do 30. studenog 2019. godine. Ukupno je priklupljeno 31.450 kuna.

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Put u život“ okuplja pedesetak obitelji s djecom u dobi od 2 do 30 godina, različitih vrsta i stupnja teškoća. Više od 20 godine djeluje na području grada Zagreba i šire okolice,  pomažući djeci s različitim (motoričkim, senzornim, komunikacijskim, intelektualnim i drugim) teškoćama i njihovim obiteljima. Prikupljena sredstva upotrijebit će se za opremanje senzorne sobe, te obnavljanje sprava koje pomažu u rehabilitaciji  korisnika Udruge.