NOVOOTVORENO – GLO ZONA

U prizemlju City Centera one posjetite gloTM zonu*, mjesto na kojem odrasli pušači mogu kupiti ili saznati više o inovativnom uređaju nove generacije gloTM .

gloTM je uređaj koji zagrijava duhan kako bi korisnicima pružio doživljaj sličan pušenju, ali s potencijalno manjom štetnošću.**

 * Namijenjeno samo punoljetnim korisnicima duhanskih proizvoda. 
** Usporedba dima iz 3R4F referentne cigarete (približno 9mg katrana) i pare koja nastaje korištenjem gloTM, mjerenjem 9 štetnih komponenti za koje je Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da bi trebalo smanjiti u cigaretnom dimu. Ove karakteristike ne znače nužno da je ovaj proizvod manje štetan od ostalih duhanskih proizvoda.