Prizemlje
City Center Shop Map

HRVATSKA POŠTA

Razvoj novih usluga, proaktivna prodaja, uvođenje novih proizvoda te orijentiranost prema kupcu samo su neke karakteristike zbog kojih je Hrvatska pošta danas prepoznata kao tvrtka koja prati i razvija kvalitetne usluge za sadašnje i buduće potrebe svojih korisnika.

U poslovnici u City Centeru one West pošaljite vaša pisma do 2kg, pakete do 20kg te iskoristite i sljedeće usluge:

  • Slanje telegrama
  • Plaćanje računa
  • Ugovaranje usluge evo-tv
  • Razmjena valuta
  • Otvaranje HPB računa
  • Otvaranje Diners te Maestro i Mastercard putem pristupnice
  • E- box usluga
  • Slanje FAX-a
  • Prodaja bonova za mobitele (Vip, Simpa…)

Pogledajte još sličnih trgovina