DIGITALNI ASISTENT IZ OPTIKE ANDA

Svima već omiljeni lik kojeg su zavoljeli mali i veliki - Anda Panda sada je ‘oživjela‘ i dobila svoju novu ulogu kao trenerica za vid koja stoji na raspolaganju 24/7.

Novi digitalni asistent Optike Anda funkcionira na platformi WhatsApp te omogućava svim korisnicima pametnih telefona da brže dođu do rješenja za svoj vid, pruža podršku pri rezervaciji pregleda, daje odgovore na pitanja o Anda ambasadorima i još mnogo toga!

Digitalni asistent Anda Panda kao vaša trenerica za vid ima svoj algoritam učenja koji omogućuje da se usavršava i sustavno poboljšava kroz svaku interakciju s korisnicima. Anda Panda dostupna je svima u sklopu WhatsApp aplikacije, a pristupiti joj možete skeniranjem QR koda s vizuala ili klikom na link – Digitalni asistent.